The emotion game

Anja van Sommeren (concept)
Spelmateriaal | Van 6 tot 13 jaar | kinderen met een verstandelijke beperking

Dit spel maakt het de begeleiders mogelijk om spelenderwijs in te gaan op gevoelens, emoties en seksualiteit van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Vragenkaartjes zetten de deelnemers aan om te praten waardoor kinderen en jongeren zichzelf beter leren kennen en ook leren om anderen beter te begrijpen.

Dit spel is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar met een verstandelijke beperking.

Het spel wil ook een aanzet en hulpmiddel zijn om jongeren te helpen over traumatische ervaringen te leren praten.

Het spel kan je eventueel ook gebruiken bij jongeren met een gemiddeld IQ en zonder emotionele achterstand.

Aantal deelnemers: 2 - 6

Uitgever
Edudesk
Jaar uitgave
2004?