Equischools - lesmateriaal

Rosa vzw, Vzw Zijn & MoveMen
Educatief materiaal | Van 12 tot 18 jaar

Samen met jongeren werken aan een (gender)gelijke en geweldloze samenleving

Een handleiding voor leerkrachten en jeugdwerkers vol concrete en innovatieve werkvormen voor de promotie van (gender)gelijkheid en de preventie van (gendergerelateerd) geweld.

Deze handleiding behandelt volgende thema's:

  • gender
  • netwerk en zorg
  • emoties
  • identiteit en discriminatie
  • relaties
  • seksualiteit
  • seksueel geweld
  • geweld

Op de website van Movemen kan je meer informatie vinden en deze digitale publicatie aanvragen

Uitgever
Vzw Zijn (Beweging tegen Geweld) en Rosa vzw (Kenniscentrum voor gender en feminisme) / MoveMen (werken met jongens en mannen rond gendergelijkheid)
Jaar uitgave
2022
movement.be