Flirtertwister - spel

Educatief materiaal | Van 12 tot 99 jaar

Met de Flirtertwister kan je met leerlingen situaties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreken.

Leg de Flirtertwister op een goed zichtbare plaats. Laat drie personen elk aan een twister draaien. Lees de verkregen situatie luidop voor, zodat heel de klas het hoort. 

Bijvoorbeeld: 'Een vriend van een vriend fluit je na in het zwembad'.

Vraag aan de leerlingen die aan de twister draaiden of ze dit oké vonden of niet. Laat hen beargumenteren wat maakt of ze een situatie oké zouden vinden of niet:

  • Maakt het een verschil of ze alleen in het zwembad zijn of met vrienden?
  • Zijn er andere manieren van aandacht krijgen die ze leuker of vervelender vinden?
  • ...

Hou zouden de leerlingen op deze situatie reageren? 

  • Zouden ze willen dat er iemand tussenkomt als er mensen in de buurt zijn? 
  • Hou zouden ze dan willen dat omstaanders reageren?
  • ...

Bevraag hierna de mening van de rest van de klas. Herhaal dit enkele keren met andere leerlingen die aan de twister draaien.

Uitgever
Sensoa
Jaar uitgave
2021
Sensoa