Gezocht: genderbewuste ouders

Emine Karafil
Handleiding

handleiding voor gesprekken met ouders van jonge kinderen

Het pakket 'Gezocht: genderbewuste ouders', kan worden ingezet om bij vader- en/of moedergroepen het bewustzijn aan te wakkeren over genderstereotiepen in de opvoeding.

Het maakt de begeleiders wegwijs in de bijkomende uitdaging die de migratiecontext hierin stelt, in de rol van de grootfamilie, van religieuze interpretaties, gezinsvormen etc.

De bundel bevat ook methodieken om het interne debat te voeren met ouders. De oefeningen willen inzicht verschaffen in gender, in de eigen opvoedingspatronen en in de voorbeeldfunctie bij het uitvoeren van taken in het gezin.

Uitgever
Steunpunt allochtone meisjes & vrouwen
Jaar uitgave
2010
Foto: genderindeklas.be