Gezocht: M/V in de les

Sophie Bollen en Linda Van Looy
Les- en vormingsmateriaal | Van 16 tot 17 jaar

een uitgewerkt lessenpakket gendereducatie voor leerkrachten

Dit boek biedt kant-en-klare lessenreeksen waarmee je in de klas kan werken rond het thema 'vrouwen en mannen'.

Door middel van gevarieerd lesmateriaal en leerlingactiverende werkvormen onderzoeken de leerlingen de wijze waarop gender het dagelijkse leven, de geschiedenis en de taal vorm geeft.

Op de bijhorende cd-rom staat printbaar lesmateriaal.

Daarnaast maakt dit boek je vertrouwd met de voornaamste begrippen uit de genderstudies en levert het ideeën om zelf met het thema aan de slag te gaan.

Dit materiaal richt zich tot leraars geschiedenis, Nederlands en humane wetenschappen die lesgeven in de 3e graad van het ASO-onderwijs.

Het boek kan ook gebruikt worden als inspiratiebron voor lesgevers in andere onderwijsvormen en graden.

Uitgever
VUBPRESS
Jaar uitgave
2011
Didactische informatie

Aan alle lessen worden concrete eindtermen en lesdoelen gekoppeld.

Foto: ASP