Girls' choice -spel (Engelstalige versie)

Hans van Tol
Spelmateriaal | Van 10 tot 13 jaar

lusts and limits in intimacy

Laat meisjes op een speelse manier ontdekken wat hun wensen en grenzen zijn bij intimiteit, relaties en seksualiteit. Je laat hen onder meer stilstaan bij de preventie van tienerzwangerschap.

Er is een basisspel voor 10 tot 13 jarigen en een vervolg voor 13 tot 15 jaar.

Uitgever
Rutgers Nisso Groep
Jaar uitgave
2006
RutgersWPF