GPS (Girls Power Squad) – online tool

Child Focus
Educatief materiaal | Van 11 tot 18 jaar

GPS (Girl Power Squad) is een tool ter preventie van slachtofferschap tienerpooiers. De tool werd ontwikkeld voor meisjes vanaf 11 jaar die verblijven in jeugdhulpvoorziening en hun begeleiders. Op die manier willen we meisjes weerbaarder maken, risico’s leren herkennen en zo slachtofferschap voorkomen.

De tool bestaat uit een online en offline gedeelte waarbij vijf thema’s aan bod komen:  

  • Vriendschap, relaties en seksualiteit  

  • Zelf-en lichaamsbeeld 

  • Grenzen en weerbaarheid  

  • Vertrouwen(spersonen) en hulp  

  • Tienerpooiers  

Wil je toegang tot deze tool of meer info over een vorming rond 'tienerpooierfenomeen en GPS'? Stuur dan een mail naar training@childfocus.org