Hallo ik - lespakket

Rosalie Jeurissen-Steeghs
Educatief materiaal | Van 12 tot 99 jaar | Jongeren met een beperking

wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik: seksuele beleving bij gehandicapten

In deze methodiek praat men met de deelnemers over hun lichaam en seksualiteit. Zo wil men al op jonge leeftijd lichaamsbesef creëren en een basis leggen voor het verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen.

Voor de trainers biedt deze uitgebreide handleiding handvatten om de training effectief vorm te geven.

Het eerste deel van de handleiding gaat in op de uitgangspunten, trainingsopbouw en trainingsmaterialen van de methodiek.

Het tweede deel beschrijft per thema hoe de trainer de thema’s kan aanpakken. Hierin staan werkvormen en suggesties hoe je met inzet van het Themaboek en de educatiebox de onderwerpen kunt bespreken.

'Hallo Ik' is bestemd voor mensen met een verstandelijke en auditieve/communicatieve beperking (kinderen en volwassenen) en hun begeleiders.

Uitgever
Acco
Jaar uitgave
2010