Handboek weerbaarheid

Berendineke Steenbergen, Rob Boonman, Arnold de Leeuw
Handleiding

van theorie naar toepassing

Dit handboek biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van psychofysieke weerbaarheid en een praktijkgedeelte.

Weerbaarheidsthema's als pesten, huiselijk geeld, agressieregulatie en loverboys zijn uitgebreid beschreven.

Zowel bruikbaar door ervaren als onervaren weerbaarheidstrainers.

Uitgever
Uitgeverij SWP
Jaar uitgave
2016
Uitgeverij SWP