Het grote weerbaarheidsspel voor pubers

Tea Adema
Spelmateriaal | Van 12 tot 15 jaar

leren op een gezonde manier voor jezelf op te komen

Geef pubers op een speelse manier meer inzicht in oorzaak en gevolg van hun gedrag.

Je leert hen op een goede manier voor zichzelf op te komen en oefent sociale vaardigheden.

Uitgever
Centrum Tea Adema
Jaar uitgave
2017
Centrum Tea Adema