Jongeren en seksualiteit

Mie Jacobs (redactie)
Richtlijnen

Het recht op seksuele gezondheid en ontwikkeling - Visie en aanbevelingen

Met dit dossier wil men het beleid ideeën en voorstellen aanreiken om ten aanzien van verkennend seksueel gedrag van jongeren, de nodige bescherming, steun en begeleiding te waarborgen en te geven.

Het dossier belicht de verschillende perspectieven die komen kijken bij seksualiteit:

  • juridisch
  • gezondheid
  • ontwikkeling
  • jongeren zelf
  • ...  

Hierbij worden zowel het welzijns-, gezondheids- en onderwijsveld aangesproken.

En ook gerichte aandacht voor seksueel misbruik is een belangrijk onderdeel.

Daarnaast nodigt het dossier ook uit tot debat: is er een wetgevend kader nodig waarin experimenteren met seksualiteit en relaties tussen leeftijdsgenoten wel 'juridisch' mogelijk is?

Uitgever
Kinderrechtencommisariaat
Jaar uitgave
2011