Jongeren op het bot - website

Website | Van 12 tot 17 jaar

Website met activiteiten en werkmappen over zelfbeeld, groeipijnen en schoonheidsidealen. Per thema zijn er ook extra links naar filmpjes, brochures en andere materialen.

Uitgever
Arteveldehogeschool