Kids in cyberland

Els van Decraen
Les- en vormingsmateriaal | Van 10 tot 11 jaar

een informatief spelpakket voor 10- tot 12- jarigen over veilig internetgebruik

Lespakket voor leraren derde graad lager onderwijs om met kinderen te werken rond veilig internetgebruik.

De methodieken zijn onderverdeeld in drie grote thema's:

  1. Zelfpresentatie en privacy
  2. Respectvol communiceren
  3. Kritisch omgaan met beelden en informatie op het net.

Het lespakket zet in de eerste plaats aan tot gesprekken over ervaringen en risico's op internet.

Dit lespakket komt tegemoet aan verschillende eindtermen voor het lager onderwijs.

Uitgever
Sensoa
Jaar uitgave
2009
Foto: Sensoa