Kinderen en... liefde, relaties en seksualiteit

Maaike Merckens Bekkers & Sabine Wassenberg
Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 11 jaar

filosoferen met kinderen

Lesmateriaal om in de verschillende groepen aansluitend bij de ontwikkeling van kinderen met dit thema aan de slag te gaan.

Het bestaat uit een lesmap met katernen per leeftijdsgraad en een prentenboek, getiteld Saar en Jop. Elk katern bevat informatie over de ontwikkeling.

Het filosofisch gesprek is de basis van iedere les. Hoe een filosofisch gesprek te voeren, wordt uitgebreid en duidelijk uitgelegd. 

Uitgever
Kwintessens
Jaar uitgave
2011