Kinderkwaliteitenspel

Mandy Evers
Spelmateriaal | Van 8 tot 11 jaar

Doel van dit spel is kinderen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld.

Het spel bestaat uit:

  • 69 kaartjes en elk kaartje bevat een illustratie en een woord (bijv. dromerig, slim, eerlijk)
  • een uitgebreide handleiding; hierin staan de diverse werkvormen concreet beschreven.

De kaartjes kunnen zowel op individueel niveau, in kleine groepjes als klassikaal gebruikt worden.

Uitgangspunt voor een gesprek is steeds het woord op een kaartje, waarbij concrete vragen worden gesteld door de leerkracht, mentor, interne begeleider of zorgcoördinator.

Uitgever
CPS
Jaar uitgave
2007