Kleur bekennen -discussiespel

Christien Smit
Spelmateriaal | Van 18 tot 25 jaar

wat vind jij gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer?

Discussiespel over gewenst en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Dit gebeurt aan de hand van situatiebeschrijvingen die op kaartjes staan. De spelers kiezen of ze de omschreven situatie acceptabel of onacceptabel vinden. Vervolgens wordt hierover gediscussieerd.

Thema's zijn onder andere:

  • pesten en treiteren
  • seksuele intimidatie
  • racisme
Uitgever
Uitgeverij Thema
Jaar uitgave
2008