Laat maar zien wie je bent!

Jan Baan
Les- en vormingsmateriaal | Van 6 tot 11 jaar

non-verbale lesmethode sociaal-emotionele weerbaarheid asielzoekerskinderen

Dit lespakket heeft als doel kinderen van asielzoekers sterker maken op sociaal-emotioneel gebied, zodat ze beter kunnen omgaan met zichzelf en hun medeleerlingen.

Omdat de kinderen doorgaans ook de Nederlandse taal niet beheersten, voegde men aan het pakket ook een scala van doe-activiteiten toe. Het resultaat is een serie van acht lessen die handelen over volgende thema's:

  • veiligheid
  • eigenheid
  • identiteit
  • contact
  • elkaar vertrouwen
  • de groep
  • samenwerken
  • presentatie
  • afsluiting

De lesmethode richt zich tot kinderen van 7 tot 12 jaar in het basisonderwijs.

Het complete lespakket bestaat uit een handleiding en een lesdoos. Daarin zitten naast een aantal spelmaterialen ook een CD met het projectlied en andere muziek, evenals een video om de activiteiten duidelijk te maken.

Uitgever
Pharos
Jaar uitgave
2001
Foto: Sensoa