Lang Leve de Liefde - wensen en grenzen - onderbouw meisjes

Martha de Jonge (projectleiding)
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 15 jaar

Lespakket over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het pakket is een aanvullende module bij het lespakket 'Lang Leve de liefde' maar kan gerust afzonderlijk gebruikt worden.

Aan het eind van de lessenreeks zijn de jongeren zich bewust van hun eigen wensen en grenzen.

Deze module is bedoeld voor meisjes van 13 tot 15 jaar in het beroepsonderwijs of buitengewoon onderwijs.

De lessen zijn ontwikkeld om in seksehomogene groepen aan te bieden. 

Extra info

Deze module bestaat uit een docentenhandleiding, werkbladen en films. Alle materialen zijn terug te vinden op langlevedeliefde.nl.

Uitgever
Trimbos-instituut, Soa Aids Nederland & RutgersWPF
Jaar uitgave
2013
Foto: Langlevedeliefde.nl