Leefsleutels voor jongeren - plus

Michiel Mertens
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 15 jaar

Dit lesprogramma voor de eerste drie jaren van het buitengewoon secundair onderwijs en de B-stroom biedt leerkrachten en leerlingen materiaal om op een interactieve en ervaringsgerichte wijze aan sociale vaardigheden te werken.

De handleiding is concreet en praktisch uitgeschreven en bundelt een 40-tal lessen, onderverdeeld in vijf thema’s die elkaar opvolgen. Elke uitgewerkte les is voorzien van de nodige tips zodat de les makkelijk kan aangepast worden aan een sterkere of zwakkere groep leerlingen.

Het werkboek is een persoonlijk boekje dat twee of drie jaar na elkaar gebruikt kan worden. Het is een kleurrijk en speels invulboek waarin leerlingen persoonlijke ervaringen kunnen noteren.

Deze vijf thema’s komen aan bod:

  • Onze klas, een uitdaging?
  • Vertrouwen in jezelf
  • Omgaan met risico’s
  • Omgaan met gevoelens
  • Omgaan met relaties
Uitgever
Leefsleutels vzw
Jaar uitgave
2006
Foto: Leefsleutels