Leefsleutels voor jongeren - thema's

Michiel Mertens
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 15 jaar

vriendschap - omgaan met verschillen - weerbaarheid

Aanvulling bij "Leefsleutels voor Jongeren - eerste jaar", dat zich richt tot leerlingen van het tweede en derde jaar.

Het bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, waaruit afhankelijk van de interesse en de noden van de leerlingen en van de prioriteiten van de begeleider, een keuze kan gemaakt worden voor het opzetten van een les met aansluitende activiteiten rond volgende thema's: 

  • kennismaking en groepsvorming
  • weerbaarheid
  • vriendschap
  • omgaan met verschillen

Bij de drie laatstgenoemde thema's is er ook een werkboekje voor de leerlingen.

Uitgever
Leefsleutels vzw
Jaar uitgave
2004