Lespakket Relaties & Seksualiteit

Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 11 jaar

1 box (5 katernen)

Lespakket voor leraars basisonderwijs met aparte katernen per graad, en een katern voor de leerkracht als introductie tot het pakket.

Het lespakket biedt leraars van leerlingen van 4 tot 12 jaar een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming.

Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden.

Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen.

Uitgever
RutgersWPF
Jaar uitgave
2011
Foto: RutgersWPF