Lessenreeks weerbaarheid

Mone Bennekens (redactie)
Les- en vormingsmateriaal | Van 10 tot 11 jaar

3e graad basisonderwijs

Lessenreeks over weerbaarheid voor de derde graad basisonderwijs.

Ze bevat thema's zoals 'Omgaan met gevoelens' en 'Grenzen stellen'. Binnen elk thema vind je enkele uitgewerkte methodieken terug om ermee in de klas aan de slag te gaan.

Voor de eindtermen betekent dit:

  • de leerlingen kunnen onder begeleiding een negatieve stress-situatie bij zichzelf herkennen en hulp vragen.
  • De leerlingen kunnen respect en waardering voor anderen opbrengen: de eigenheid van medeleerlingen accepteren en waarderen.
  • De leerlingen kunnen om hulp vragen en dankbaarheid tonen in probleemsituaties.
Uitgever
Kinder- en Jongerentelefoon
Jaar uitgave
2010