Let's talk

Annelies Vos (project)
Les- en vormingsmateriaal | Van 12 tot 17 jaar

praten met jongeren over seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid

Let's talk is een lespakket bestaande uit een dvd en bijhorende handleiding over de thema's seksualiteit, rolopvattingen en weerbaarheid.

Het is ontwikkeld als handvat voor intermediairen die werken met jongeren tussen 12 en 19 jaar.

In de ontwikkeling van het materiaal hebben jongeren uit het secundair onderwijs zelf een belangrijke rol gespeeld.

De nadruk van het pakket ligt vooral op attitude, bewustwording en meningsvorming, niet op kennisvermeerdering en ook minder op het ontwikkelen van vaardigheden.

Uitgever
RutgersWPF
Jaar uitgave
2011
Foto: RutgersWPF