Liefde & seks

geen auteur
Audiovisueel materiaal | Van 14 tot 17 jaar | Jongeren met een beperking

dove jongeren vertellen

Arne, Anneloes, Gomer, Hendrik en Annieck vertellen in Nederlandse Gebarentaal en in Nederlands met Gebaren wat ze van liefde en seks verwachten, welke ervaringen ze hebben en hoe ze ermee omgaan.

De film (45 min.) is bruikbaar voor de seksuele en relationele vorming van dove pubers en adolescenten vanaf 14 jaar.

Hij is onderverdeeld in vijf blokken. In ieder blok vertelt één jongere over zijn of haar ervaringen met liefde en seks.

Bij de film hoort een lesbrief met discussievragen en stellingen en informatie. Hierin wordt ook verwezen naar ander lesmateriaal en bruikbare websites.

Uitgever
Psydon
Jaar uitgave
2009