Mediawijs online

Michel Walrave, Joris van Ouytsel
Informatief materiaal

jongeren en sociale media

Dit boek gaat in op de unieke kansen die sociale media aan jongeren bieden op persoonlijk en sociaal vlak.

Zo kunnen sociale media een rol spelen in de ontwikkeling van vriendschaps- en liefdesrelaties. Maar ook de risico's (zoals cyberpesten, sexting, grooming, ... ) die jongeren lopen komen aan bod.

Elk thema bevat praktijkgerichte tips om kansen en problemen te herkennen, bespreekbaar te maken en jongeren bij te staan met advies.

Bruikbaar voor ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en andere begeleiders.

Uitgever
Lannoo
Jaar uitgave
2014
Foto: lannoo