Nee = nee

Ilona Verhoof-van Gool & Gert Vermeer
Les- en vormingsmateriaal

weerbaarheidstraining

Een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren, in eerste instantie gericht tot mensen met een visuele beperking.

De training is onderverdeeld in drie delen.

Het eerste deel handelt over gevoelens en het herkennen van grenzen, deel twee over bewaken van grenzen in dagelijkse situaties, en het derde deel over bewaken van grenzen wanneer je lichamelijke integriteit wordt aangetast.

In de training wordt gewerkt met werkvormen waarin lijfelijk contact een grote rol speelt.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van videocomposities bruikbaar bij zeer slechtziende en blinde jongeren.

Er wordt ook rekening gehouden met jongeren die naast een visuele handicap, een auditieve beperking hebben.

Uitgever
Bartiméus
Jaar uitgave
2003
Foto: bartimeus.nl