Normatieve lijst

Sensoa Vlaggensysteem

De normatieve lijst beschrijft voorbeelden van seksuele activiteiten en gedragingen per leeftijdscategorie (0-18 jaar). Ze is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Per situatie wordt op basis van het Sensoa Vlaggensysteem aangegeven in welke mate dit gedrag past bij de leeftijd en de ontwikkeling en hoe je best op dit gedrag reageert.