Onze klas, ons team

Les- en vormingsmateriaal | Van 6 tot 12 jaar

Reeks van lespakketten voor het basisonderwijs met concrete activiteiten en materialen om een positieve groepsvorming te stimuleren. 

Via deze aanpak kan elk kind gaandeweg sociale vaardigheden ontwikkelen om op een effectieve manier te reageren op conflicten en/of pesten.

De lessen zijn conform de eindtermen van het lager onderwijs en bevatten daarnaast specifieke lesdoelen. Dit lessenpakket is enerzijds opgebouwd met een duidelijke leerlijn van het 1e tot en met het 6e leerjaar.

Anderzijds biedt het voldoende flexibiliteit om naadloos aan te sluiten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken op school.

Uitgever
Abimo
Jaar uitgave
2015
Abimo