Onze klas, ons team - 6

Les- en vormingsmateriaal | Van 10 tot 11 jaar

bouwen aan een positieve groep

Dit lessenpakket 6e leerjaar biedt concrete activiteiten en materialen om een positieve groepsvorming te stimuleren. Zo kan je van je klas een fijne, hechte groep maken.

Via deze aanpak kan elk kind gaandeweg sociale vaardigheden ontwikkelen om op een effectieve manier te reageren op conflicten en/of pesten.

Uitgever
Abimo
Jaar uitgave
2015
Didactische informatie

De lessen zijn conform de eindtermen van het lager onderwijs en bevatten daarnaast specifieke lesdoelen. Dit lessenpakket is enerzijds opgebouwd met een duidelijke leerlijn van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Anderzijds biedt het voldoende flexibiliteit om naadloos aan te sluiten bij de eigenheid van de klasgroep en de bestaande methodieken op school.

Abimo