.open up

geen auteur
Les- en vormingsmateriaal | Van 16 tot 25 jaar

gespreksstarter

Methode met 15 vragenkaartjes met grappige en serieuze vragen over hoe tolerant mensen zijn.

De meeste van de vragen hebben homoseksualiteit als onderwerp.

De vraagjes kunnen gebruikt worden als start bij een gesprek of vorming over homoseksualiteit.

Uitgever
Gay & School
Foto: openup.nl