PAV - atelier L - Samenleven, seks en kinderen

An De Lamper en Ann Van Gompel
Les- en vormingsmateriaal | Van 16 tot 25 jaar

Pav-atelier

Totaalmethode voor PAV in de derde graad BSO en het 7de jaar.  

De bundel bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en een leerwerkboek voor de leerling.

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:

  • familiegeschiedenis
  • anticonceptie
  • (tiener)zwangerschap
  • vruchtbaarheidsproblemen
  • erfelijkheid
  • opvoeding
  • trouwen

De bundel bevat ondermeer doe-opdrachten en bevat stof tot nadenken startend vanuit de praktijk.

Het pakket wordt ondersteund met een digitale versie.

Uitgever
de boeck
Jaar uitgave
2012
Extra info

Complementair bij deze methode is het i-board, waarop ook audio- en dvd-fragmenten staan. Voor deze digitale versie heb je een licentie nodig.

Didactische informatie

De methode implementeert de eindtermen (inclusief eindtermen natuurwetenschappen).

Foto: de boeck