Persona

geen auteur
Spelmateriaal | Van 14 tot 25 jaar

Een spelvorm om met jongeren vanaf 14 jaar rond interpersoonlijke relaties te werken.

De bedoeling is een gesprek op gang te brengen over jezelf, de groep of anderen.

De Persona-kaarten bestaan uit twee spelen:

  • één met 77 portretten waarin een grote verscheidenheid van mensen uit allerlei leeftijden en culturen wordt weergegeven
  • één spel met 33 interactiekaarten die een aantal schema's van verbanden en relaties bevatten.

De portretkaarten kunnen afzonderlijk of samen met de interactiekaarten worden gebruikt.

Uitgever
Centrum Informatieve Spelen
Foto: Jeugdinfotheek.be