Positief op school

Richtlijnen

een samenwerkingsdocument voor CLB's en scholen

Publicatie die scholen ondersteunt bij de ontwikkeling van een hiv-beleid.

Dit draaiboek maakt CLB-medewerkers wegwijs in hoe men op school kan omgaan met seropositieve leerlingen, seropositieve leraars of seropositieve ouder(s) van leerlingen.

Dit draaiboek gaat enkel in op hiv en geeft praktische informatie en tips om met concrete casussen en ook niet-medische vraagstellingen om te gaan.

Daarnaast is er aandacht voor concrete moeilijkheden waarmee het beleid ad hoc geconfronteerd kan worden.

Uitgever
Sensoa
Jaar uitgave
2011
Foto: Sensoa