Praat er gewoon over!

Bram van Tongeren
Spelmateriaal | Van 10 tot 13 jaar

Memory voorlichtingsspel voor jongeren in de puberteit met vragen over seksualiteit, het lichaam, verliefdheid, grenzen aangeven en herkennen bij een ander. 

Het spel is het meest geschikt voor jongeren/jonvolwassenen in de leeftijd tussen veertien en twintig jaar met een IQ van 50 tot 70. 

Je kan met spel ook aan de slag in de laatste graad van het regulier basisonderwijs of de eerste graad van het secundair.

Jaar uitgave
2018