Relationele en seksuele vorming - handboek

Kim Peeters (eindredactie)
Handleiding | Van 12 tot 15 jaar

voor secundair onderwijs

Het Handboek Relationele en Seksuele Vorming (RSV) vormt het praktische werkinstrument voor leraars ASO, TSO, KSO en BSO uit het secundair onderwijs om het thema te behandelen in hun lessen.

Het boek bevat basisinformatie voor de inhouden van de lessen relationele en seksuele vorming voor eerste, tweede en derde graad.

Deel 1 van het handboek onderbouwt het belang van relationele en seksuele vorming.

Deel 2 vormt het inhoudelijke hart van het boek en gaat in 9 hoofdstukken dieper in op volgende thema's:

 • seks en maatschappij
 • puberteit
 • relaties
 • seks en lichaam
 • geboorteregeling
 • gender
 • seksuele oriëntatie
 • soa's en hiv
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag

Over elk thema vind je basisinfo die leerlingen rond het thema nodig hebben en vele lees- en leertips.

Deel 3 vormt het methodologische luik van het handboek: 

 • Hoe bouw je een kwalitatieve les relationele en seksuele vorming op?
 • Wat zijn de tips en tricks om les te geven? 
 • Welke afspraken maak je met je groep?
 • Hoe ga je als leraar om met lastige vragen

Met lesprogramma's en een stappenplan kan de leraar meteen aan de slag…

Uitgever
Sensoa en Garant-Uitgevers
Jaar uitgave
2011
Sensoa