Respecteer, handboek voor docenten

Hilde Bakker
Handleiding

voorlichting aan jongeren over eer, sekse en eergerelateerd geweld

Dit handboek is ontwikkeld in het kader van het project "RespectEER".

Doel is om de problemen van leerlingen die een rol kunnen spelen bij het leven in twee culturen te bespreken.

Dit handboek is voor de docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het geeft ideeën voor werkvormen die je kunt gebruiken om een discussie of gesprek op gang te brengen over:

  • eer 
  • partnerkeuze 
  • verschillen tussen jongens en meisjes
  • roddelen
  • ...

Om de groep in beweging te krijgen (soms letterlijk) en om ze te stimuleren hun mening te geven.

De meeste oefeningen zijn redelijk eenvoudig, andere wat complexer.

Uitgever
Movisie
Jaar uitgave
2009
Extra info

Download deze handleiding via de website van Movisie.