Richtlijn seksuele en relationele vorming

Ineke van der Vlugt
Richtlijnen

Visie, doelen en uitgangspunten

Deze brochure biedt een kader voor iedereen die kinderen wil ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Ze is een samenvatting van de richtlijn die door de Europese afdeling van de WHO is opgesteld, in samenwerking met de BZgA.

De brochure geeft een visie op seksuele en relationele vorming. Doelen en principes worden toegelicht tegen de achtergrond van de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

In een matrix is per ontwikkelingsfase te zien wat de belangrijkste thema's zijn in de seksuele en relationele vorming en wat kinderen in elke fase moeten weten, vinden en kunnen op het gebied van seksualiteit.

Uitgever
Rutgers
Jaar uitgave
2016
Rutgers