Rond je seksualiteit - spel

Rutgers
Educatief materiaal | Van 14 tot 25 jaar

Praten over waarden en normen rond relaties en seksualiteit

Praten over normen en waarden rond relaties en seksualiteit is niet altijd even makkelijk. Deze 180 kaarten kunnen hier echter bij helpen. Elk van de kaarten bevat een vraag uit een van de tien thema’s. In de bijgesloten handleiding staan verschillende spel-variaties en tips voor aanvullende werkvormen.

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Communicatie over seks en relaties
  • Man-/vrouwrollen
  • Relaties Seksualiteit
  • Seksuele oriëntatie
  • Veilig vrijen
  • Voortplanting
  • Weerbaarheid
  • Zelfbeeld
  • Toekomst

Door via de kaarten in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten worden de jongeren zich bewust van persoonlijke en culturele verschillen in normen en waarden.

Het spel duurt 50 minuten maar kan ook op andere manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld als aanzet voor een groepsgesprek.

Van dit materiaal bestaat ook een Engelstalige versie.

Uitgever
Rutgers
Jaar uitgave
2019
Rutgers