Seks is meer... ganzenbord - spel 10 tot 12 jaar

Educatief materiaal | Van 10 tot 12 jaar

Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren van 10 tot 12 jaar.

Gebruik dit spel om gemakkelijk over relaties en seksualiteit te praten in groep. 

Jongeren:

  • praten over relaties en seksualiteit
  • ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit
  • leren wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit
  • leren dat seksualiteit meer is dan geslachtsgemeenschap

Begeleiders leren wat deelnemers weten over relaties en seksualiteit. 

Verschillende versies van het spel:

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2018
O'lein