Seks is meer... ganzenbord - spel 10 tot 12 jaar

Spelmateriaal | Van 10 tot 12 jaar

Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren van 10 tot 12 jaar.

Gebruik dit spel om gemakkelijk over relaties en seksualiteit te praten in groep. 

Jongeren:

  • praten over relaties en seksualiteit
  • ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit
  • leren wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit
  • leren dat seksualiteit meer is dan geslachtsgemeenschap

Begeleiders leren wat deelnemers weten over relaties en seksualiteit. 

Verschillende versies van het spel:

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2018

Spijker je kennis bij over anticonceptie en zwangerschap. Welke info heb je nodig om met de juiste kennis voor een klas of groep te staan?

O'lein