Seks is meer... ganzenbord - spel vanaf 15 jaar

Spelmateriaal | Van 15 tot 17 jaar

Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren vanaf 15 jaar.

Gebruik dit spel om gemakkelijk over relaties en seksualiteit te praten in groep. 

Jongeren:

  • praten over relaties en seksualiteit
  • ontdekken al pratende wat hun mening is over relaties en seksualiteit
  • leren wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit
  • leren dat seksualiteit meer is dan geslachtsgemeenschap

Begeleiders leren wat deelnemers weten over relaties en seksualiteit. 

Verschillende versies van het spel:

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2017
O'lein