Seks is meer... ganzenbord - spel voor jongeren met een licht mentale beperking

Educatief materiaal

Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren met een licht mentale beperking.

Gebruik dit spel om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken.

Jongeren:

  • leren hun gedachten en gevoelens uiten via taal
  • worden zich bewust van de gevoelens en gedachten van een ander
  • leren met rollenspelen emoties uiten, hun wensen en grenzen aangeven

Begeleiders leren wat deelnemers weten over relaties en seksualiteit.

Versies van het spel voor jongeren zonder beperking:

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2019