Seks is meer... ganzenbord (voor jongeren met een licht mentale beperking) - spel

Educatief materiaal

Educatief seksueel voorlichtingsspel voor jongeren met een licht mentale beperking.

Gebruik dit spel om relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken.

Jongeren:

  • leren hun gedachten en gevoelens uiten via taal
  • worden zich bewust van de gevoelens en gedachten van een ander
  • leren met rollenspelen emoties uiten, hun wensen en grenzen aangeven

Begeleiders leren wat deelnemers weten over relaties en seksualiteit.

Versies van het spel voor jongeren zonder beperking:

Uitgever
O'lein
Jaar uitgave
2019