Sensoa Vlaggensysteem - pakket

Erika Frans & Thierry Franck
Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 25 jaar
Prijs
€ 46,30

Voor kinderen en jongeren met een gewone seksuele ontwikkeling

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt professionals om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren.

Je gebruikt het ook om met kinderen en jongeren te bespreken welk seksueel gedrag wel of niet oké is.

Inhoud pakket 

  • Handboek

Hierin wordt het Sensoa Vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd. In het boek staan methodes over hoe je met de situatiekaarten werkt.

Achteraan staat de Normatieve lijst, een lijst van seksuele gedragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd. Met deze lijst beoordeel je het seksueel gedrag van kinderen en jongeren beter.

  • Set van 44 situatiekaarten

Op iedere kaart staat een situatie getekend van seksueel gedrag van kinderen of jongeren.

Elke situatie is beoordeeld aan de hand van 6 criteria. Op basis van die beoordeling wordt een pedagogische reactie gesuggereerd.

  • Set aanvullende werkkaarten met:
  • de 6 criteria voor beoordeling van situaties
  • overzicht van de vlaggen die aan situatie worden toegekend
  • richtlijnen tot pedagogisch handelen en het handelingsprotocol
  • checklist bij de criteria: observatiepunten en richtvragen
  • Verzamelbox

 

Afgeleide pakketten

Opleidingen om het Vlaggensysteem te leren gebruiken

Leer seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen correct inschatten en gepast reageren met het Vlaggensysteem

In deze vorming bekijken we hoe je sexting en online situaties kan opnemen in de seksuele opvoeding van jongeren.

Sensoa