Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren - methodiek

Erika Frans & Thierry Franck
Beleidsinformatie | Van 3 tot 25 jaar
Prijs
€ 29,95

Voor kinderen en jongeren met een gewone seksuele ontwikkeling

Het Sensoa Vlaggensysteem helpt professionals om seksueel gedrag van kinderen en jongeren eerlijk te beoordelen en er gepast op te reageren.

Je gebruikt het ook om met kinderen en jongeren te bespreken welk seksueel gedrag wel of niet oké is.

In dit handboek wordt het Sensoa Vlaggensysteem uitgelegd en onderbouwd.

Achteraan staat de normatieve lijst, een lijst van seksuele gedragingen die veel voorkomen op een bepaalde leeftijd. Met deze lijst beoordeel je het seksueel gedrag van kinderen en jongeren beter.

In het boek zijn ook 44 geïllustreerde situaties uitgewerkt. Op ieder voorbeeld staat een situatie getekend van seksueel gedrag van kinderen of jongeren.

Elke situatie is beoordeeld aan de hand van 6 criteria. Op basis van die beoordeling wordt een pedagogische reactie gesuggereerd.

Te ontlenen bij onze ontleenpartners.

Uitgever
Sensoa en Garant
Jaar uitgave
2023

Wat is het verschil tussen het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren’ en het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen’?

  • Er werden twee criteria aangepast: 
    • Het criterium ‘gepast voor de leeftijd of ontwikkeling’ werd ‘gepast voor het ontwikkelings- en functioneringsniveau’. Zo kan je in je beoordeling rekening houden met aspecten die een permanente of tijdelijke invloed hebben op het functioneren van een persoon. Zoals: een beperking, een ziekte of middelengebruik. 
    • Het criterium ‘zelfrespect’ werd ‘impact’. We kijken naar de impact van het gedrag op alle partijen. De impact is niet oké als betrokkenen nadelen of schade ervaren door het gedrag. Er zijn een aantal zaken die de negatieve impact groter kunnen maken, zoals: de intensiteit van het gedrag, de frequentie, of herhaling. Op die manier nemen we de vroegere “meeweegfactoren” meteen mee in dit criterium.  
  • Er is geen normatieve lijst voor volwassenen: we gebruiken hiervoor het criterium ‘functioneringsniveau’.   
     
  • Bij volwassenen spreken we over een agogische aanpak (dit is het begeleiden van mensen), in plaats van een pedagogische aanpak. Net zoals bij kinderen en jongeren zetten we in op de onderliggende leernoden.   

Andere publicaties uit de reeks Sensoa Vlaggensysteem

Leer het Vlaggensysteem gebruiken

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je daarmee aan de slag als leraar, zorgverlener of andere professional? Maak kennis met Sensoa Vlaggensysteem en tools om seks en grenzen te bespreken. Of volg een intensieve opleiding om beleid uit te werken.

Sensoa