Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen - boek

Erika Frans
Beleidsinformatie | Van 18 tot 99 jaar
Prijs
€ 29,00

Bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag

Het Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen maakt seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar. 

Het boek is geschikt voor professionals die in diverse sectoren met volwassen cliënten werken. Bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum, instelling voor mensen met een beperking, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, asielcentra, psychiatrie, culturele sector, vrije tijd en sport, ...

De methodiek is bedoeld om als professional te gebruiken op 3 niveaus:

 • op niveau van de cliënt: De methodiek helpt om seksueel gedrag te bespreken. Gedrag waarbij de cliënt eventueel zelf betrokken is. 
 • op niveau van het team en de professional: De methodiek helpt je als team of professional. Hoe bepaalde situaties inschatten? Hoe ga je ermee om? Welke competenties heb je nodig als professional?
 • op niveau van de organisatie: De methodiek helpt je om je beleid te verbeteren. Bijvoorbeeld na een incident, of omdat je bepaalde tekorten of evoluties vaststelt.

In het boek zijn ook 50 geïllustreerde situaties uitgewerkt met inschatting van de ernst van de situatie (vlag) en de reactiewijze

Te ontlenen bij onze ontleenpartners.

Uitgever
Sensoa en Garant
Jaar uitgave
2021

Wat is het verschil tussen het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren’ en het boek ‘Sensoa Vlaggensysteem voor volwassenen’?

 • Er werden twee criteria aangepast: 
  • Het criterium ‘gepast voor de leeftijd of ontwikkeling’ werd ‘gepast voor het ontwikkelings- en functioneringsniveau’. Zo kan je in je beoordeling rekening houden met aspecten die een permanente of tijdelijke invloed hebben op het functioneren van een persoon. Zoals: een beperking, een ziekte of middelengebruik. 
  • Het criterium ‘zelfrespect’ werd ‘impact’. We kijken naar de impact van het gedrag op alle partijen. De impact is niet oké als betrokkenen nadelen of schade ervaren door het gedrag. Er zijn een aantal zaken die de negatieve impact groter kunnen maken, zoals: de intensiteit van het gedrag, de frequentie, of herhaling. Op die manier nemen we de vroegere “meeweegfactoren” meteen mee in dit criterium.  
 • Er is geen normatieve lijst voor volwassenen: we gebruiken hiervoor het criterium ‘functioneringsniveau’.   
   
 • Bij volwassenen spreken we over een agogische aanpak (dit is het begeleiden van mensen), in plaats van een pedagogische aanpak. Net zoals bij kinderen en jongeren zetten we in op de onderliggende leernoden. 

Download de bijlages bij het boek

In het boek wordt verwezen naar bijkomende materialen en hulpmiddelen die je kan downloaden en gebruiken in je werk als professional:

 • Overzicht van criteria en vlaggen
 • Reactiewijzer
 • Stuurwiel 
 • Preventiedriehoek
 • 50 situatiekaarten met volwassenen
 • Suggesties voor oefeningen

Stuur mij de link naar de download


Leer het Sensoa Vlaggensysteem gebruiken

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: hoe ga je daarmee aan de slag als leraar, zorgverlener of andere professional? Maak kennis met Sensoa Vlaggensysteem en tools om seks en grenzen te bespreken. Of volg een intensieve opleiding om beleid uit te werken.

Ontdek ander materiaal over het Sensoa Vlaggensysteem