Sociale en communicatieve vaardigheden

Janet de Graaff
Les- en vormingsmateriaal | Van 14 tot 25 jaar

leerlingenmateriaal beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

In dit leerlingenboek vinden jongeren 24 opdrachten, 13 rollenspelen en een aantal stellingen waarmee ze volgende sociale vaardigheden kunnen oefenen:

  • kennismaken en communiceren
  • iets vragen/bespreken
  • omgaan met gevoelens
  • complimenten geven en ontvangen
  • omgaan met kritiek

Dit leerlingenboek is bedoeld voor het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie.

Uitgever
Spectrum in Leerplanontwikkeling
Jaar uitgave
1997