Spring Fever

Les- en vormingsmateriaal | Van 3 tot 11 jaar

Engelstalig lespakket over relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs.

Met aparte katernen per graad en een inleidend katern voor de leraar.

Het lespakket biedt leraars van leerlingen van 4 tot 12 jaar een goede basis voor relationele en seksuele vorming.

Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden.

Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen.

Bij het lespakket hoort een digibordapplicatie. Die vind je op springfever.org.uk. Dit pakket is een vertaling van het Lespakket Relaties & seksualiteit.

Uitgever
Rutgers
Jaar uitgave
2015
rutgers.nl