Standards for Sexuality Education in Europe

Christine winkelmann (editor)
Richtlijnen

a framework for policy makers, educational and health authorities and specialists

Deze 'standards' van de WHO biedt  richtlijnen voor relationele en seksuele vorming. 

De richtlijnen geven aan wat kinderen en jonge mensen van verschillende leeftijden dienen te weten en te begrijpen, welke situaties of uitdagingen zij op bepaalde leeftijden zouden moeten aankunnen, en welke waarden en houdingen zij dienen te ontwikkelen.

Bijgevoegd is er een matrix waarin per ontwikkelingsfase te zien is wat de belangrijkste thema's zijn en wat kinderen in elke fase moeten weten, vinden en kunnen op het gebied van seksualiteit.

Extra info

Je kan deze 'standards' gratis downloaden via de website van de BZgA. Je vindt de standards daar ook terug in verschillende talen.

Uitgever
Who Regional Office for Europe and BZgA
Jaar uitgave
2010