Theater als Middel in het Voortgezet Onderwijs

René Koenegras
Handleiding | Van 12 tot 17 jaar

een praktische lesmethode

Dit boek beschrijft praktische speloefeningen om te werken aan sociale vaardigheden.

Je kan met de oefeningen zowel aan de slag in het secundair onderwijs als bij specifieke doelgroepen zoals jongeren met een beperking als bij multicultureel samengestelde groepen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • homofoob gedrag
  • racisme
  • omgaan met verschillende culturen
  • agressie
  • pesten
  • ongewenste intimiteiten
  • weerbaarheid
  • loverboys
Uitgever
Theater als middel
Jaar uitgave
2010
Foto: Graviant.nl