Tienerzwangerschap

Les- en vormingsmateriaal | Van 14 tot 17 jaar

lespakket voor de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs

Lespakket rond ongeplande zwangerschap en ouderschap bij jongeren voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

Met het lespakket kan de leerkracht 'à la carte' lessen samenstellen. Het lespakket bevat een informatiegedeelte met onder andere bespreking van de vele facetten van (ongeplande) zwangerschap bij tieners, cijfers, (keuze)mogelijkheden, beleving door jonge ouders, toekomstige grootouders, klasgenoten, ...

Daarnaast zijn er verschillende werkvormen en opdrachten zowel voor ASO, TSO als BSO.

Uitgever
Fara
Jaar uitgave
2013
Didactische informatie

Het lespakket sluit aan bij een groot aantal vakoverschrijdende eindtermen (VOET'en) en leerplandoelstellingen.

Foto: Faranet.be